Site Under Construction


دکوراسیون داخلی

RC - 110 - 01

صندلی سیت Seat


عمق "60cm
ارتفاع "88cm
ارتفاع نشیمن "50.5cm
وزن "10kg
عرض "50cm

Seat اگرچه ظاهری ساده و به دور از پیچیدگی دارد ولی مشابه آن را کمتر دیده اید. کوچک بودن seat عاملی برای محبوبیت آن است که باعث می شود در هر فضایی به راحتی پذیرفته شود. به عنوان صندلی میز غذاخوری و یا در اتاق کنفرانس برای فضاهای اداری انتخابی مناسب است.

  • عمق : "60cm

  • ارتفاع : "88cm

  • ارتفاع نشیمن : "50.5cm

  • وزن : "10kg

  • عرض : "50cm

رنگ پارچه :