Site Under Construction


دکوراسیون داخلی

PF - 102 - 01

پوف cube


40cm عمق
40cm ارتفاع
23.6kg وزن
120cm عرض

سادگی و در عین حال جزئیات ظریف Cube مثل نحوه خاص اتصال دسته و پشتی این مبلمان، آن را محبوب کرده است. حسن دیگری که cube دارد این است که به دلیل ظاهر ساده اش با سایر وسایل و یا مبلمان دیگری که در فضای مورد نظر شما از پیش وجود دارد، به راحتی هماهنگ می شود و یک کل واحد را تشکیل می دهد. Cube با ترکیب مبلمان تک نفره، ۲ و ۳ نفره و پوف به صورت نیم ست و یا ست کامل قابل استفاده است .

  • 40cm : عمق

  • 40cm : ارتفاع

  • 23.6kg : وزن

  • 120cm : عرض

رنگ پارچه :